22/10/2021 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành quân cửu nhật tư Trường An cố viên
行軍九日思長安故園

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 06:51

 

Nguyên tác

強欲登高去,
無人送酒來。
遙憐故園菊,
應傍戰場開。

Phiên âm

Cường dục đăng cao khứ,
Vô nhân tống tửu lai.
Dao liên cố viên cúc,
Ưng bạng chiến trường khai.

Dịch nghĩa

Gượng sức leo lên núi cao uống rượu
Nhưng không có ai tới bày tiệc rượu
Từ nơi xa xôi thương cho khóm hoa cúc ở vườn cũ
Có lẽ đang nở ngay bên chiến trường

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Muốn gượng trèo chơi núi
Không người quảy rượu lên
Vườn xưa xa nhớ cúc
Chiến địa nở kề bên
(Năm 757)

Bài thơ viết trong thời gian Trường An bị quân An Lộc Sơn tạm chiếm.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Hành quân cửu nhật tư Trường An cố viên