23/06/2024 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa sắt
铁花

Tác giả: Cù Thu Bạch - 瞿秋白

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2012 08:57

 

Nguyên tác

我不在柔和细腻的自然里,
我不在繁美华盛之中;
在这烟气迷天的工厂内,
锻炼着我的铁花,火涌。

铁花受不着阳光的煦和,
铁花领不着月光的抚慰;
小炉里融融的火飓,
嗤嗤地烧着了花蕊。

那地方锤子的声音来得蠢,
那地方金铁的声音来的紧;
好一似铜松拂着刚风,
我真爱上了,舍却不忍。

不是那轻挥羽扇,妙舞回旋的---
而是那胼胝满目,---是有力的掌。
工厂里燃着那不熄的火苗,
照耀我这壮勇无畏的胸膛。

我吹着铁炉里的劳工之怒,
我幻想,幻想着大同,
引吭高歌的......醉着了呀,群众!
锻炼着我的铁花,火涌。

Bản dịch của Lương Duy Thứ, Nam Trân

Ta không ở trong thiên nhiên yếu mềm, tế nhị
Ta không ở chốn phồn hoa mỹ lệ
Ta ở trong công xưởng khói bụi xông pha
Búa đe rèn, lửa phực, sắt tung hoa

Hoa sắt không cần ánh dương ấm cúng
Hoa sắt không cần ánh nguyệt thướt tha
Trong lò nhỏ phừng phừng gió lửa
Lửa hừng hừng trụi thắm nhị hoa

Góc bên nọ búa sình sịch nện
Góc bên kia sắt chạm vang vang
Chẳng khác nào rừng sắt chuyển gió gang
Ta yêu xưởng, trọn đời không lìa bỏ

Đây không phải chốn quay cuồng hát múa
Chẳng phải nơi thong thả quạt đưa
Đây là nơi than bụi mịt mù
Với những cánh tay chắc nịch

Nhà máy ta lửa bập bùng không tắt
Dọi vào lồng ngực sắt cuả ta
Thổi ngọn lửa căm hờn của công nông hực đỏ
Ta ước mơ, mơ ước đại đồng
Hát lên đi! Hỡi quần chúng công nông
Vung tay búa, sắt tung hoa, phực lửa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cù Thu Bạch » Hoa sắt