29/01/2022 11:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu sơn cao
巫山高

Tác giả: Vương Vô Cạnh - 王無兢

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2008 07:45

 

Nguyên tác

神女向高唐,
巫山下夕陽。
徘徊行作雨,
婉孌逐荊王。
電影江前落,
雷聲峽外長。
霽雲無處所,
臺館曉蒼蒼。

Phiên âm

Thần nữ hướng Cao Đường,
Vu Sơn hạ tịch dương.
Bồi hồi hành tác vũ,
Uyển luyến trục Kinh vương.
Điện ảnh giang tiền lộ,
Lôi thanh giáp ngoại trường.
Triêu vân vô xứ sở,
Đài quán hiểu thương thương.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Chiều buông Thần nữ hướng Cao Đường,
Để lại Vu Sơn lặng tịch dương.
Bịn rịn gieo tràn mưa luyến ái,
Êm đềm ruổi giữa mộng Kinh vương.
Sấm vang ngoài núi thanh rền rĩ,
Chớp sáng đầu sông ánh tỏ tường.
Mây sớm bơ vơ không chốn ngụ,
Quán đài xanh ngắt buổi tinh sương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vô Cạnh » Vu sơn cao