05/02/2023 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XVI
XVI

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 06/02/2022 12:36

 

Nguyên tác

Уж тёмно: в санки он садится.
«Поди! поди!» — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
К Talon[4]помчался: он уверен,
Что там уж ждет его ***.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним Rost-beef окровавленный,
И трюфли — роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет, —
И Стразбурга пирог нетленный
Меж сыром Лимбургским живым
И ананасом золотым.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trời vừa tối, chàng lên xe trượt tuyết.
“Tránh ra chứ!” - nghe vang lên tiếng hét;
Cổ áo chàng là bộ lông hải ly
Tuyết đóng băng ánh lên màu bạc nhỏ li ti.
Xe phóng đến Talon: chàng tin chắc,
Kaverin đón chàng như lời hẹn trước.
Chàng vào nhà, nút chai bật, bắn lên trần,
Rượu vang tràn sủi bọt chảy thành dòng,
Chàng ngồi trước món Rost beef, thịt hồng đỏ,
Và nấm cục - món ăn xa hoa của thời trẻ,
Lính hồn trong ẩm thực Pháp tuyệt vời -
Từ Strasburg patê gan ngỗng nghiền rồi
Được kẹp giữa phô mai ngon tươi hiệu Limburg
Và trái dứa vàng cắt khoanh thành lát mỏng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XVI