27/07/2021 22:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyển khâu 3
宛丘 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:05

 

Nguyên tác

坎其擊缶,
宛丘之道。
無冬無夏,
值其鷺翿。

Phiên âm

Khảm kỳ kích phẩu,
Uyển khâu chi đậu (đạo).
Vô đông vô hạ,
Trị kỳ lộ thẩu (đạo).

Dịch nghĩa

Tiếng chậu đánh lên.
Trên đường có cái gò bốn bên cao, giữa thấp.
Không kể mùa đông hay mùa hạ (lúc nào cũng chơi bời hoang đãng).
Cầm cây lông cò trắng mà chỉ huy múa hát.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chậu thì nghe đánh ồn áo,
Nơi gò giữa thấp quanh cao trên đàng.
Không nề đông hạ vui hoang,
Cầm lông cò trắng dịu dàng múa chơi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

phẩu: cái hũ, cái chậu, dùng để đánh nhịp khi tấu nhạc.
đạo: cây kết bằng lông cầm để chỉ huy khi múa hát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Uyển khâu 3