04/03/2021 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi đừng gánh việc trên đời

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2016 08:53

 

Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc,
Đỉnh non cao xanh ngắt nghìn tầng.
Bụi hồng quét sạch lâng lâng,
Nhàn trông chiếc nhạn thung thăng giữa trời.
Động Liên, núi Trạng dong chơi,
Trăng thanh, gió mát, nhiều nơi hữu tình.
Nước ngang trời long lanh một sắc,
Nguyệt hồ non, trong vắt như gương.
Sen đâu thoang thoảng mùi hương,
Lá xanh phô thức, nhị hồng khoe tươi.
Chốn này là chốn thanh đài,
Thôi đừng gánh việc trên đời làm chi.
Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị (Nguyễn Văn Huyền), NXB Khoa học xã hội, 1979

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Thôi đừng gánh việc trên đời