09/12/2022 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ em

Tác giả: Phạm Đạo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2019 04:41

 

Ta xa nhau giữa những tuần trăng
Trăng làm chứng lòng anh nỗi nhớ
Trăng còn có khi mờ khi tỏ
Lúc tròn vành lúc lại khuyết đi

Nỗi nhớ em như gái dậy thì
Lớn trong anh không gì ngăn được
Luôn tròn đầy toả sáng lung linh
Ở nơi xa em có nhớ anh?
Hà Nội, đêm 18/7/1996

Nguồn: Tuyển thơ, Phạm Đạo, NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đạo » Nhớ em