20/10/2021 16:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tiên - Cấp Đinh Linh đồng chí
臨江仙—給丁玲同志

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mặc Am vào 19/03/2019 14:40

 

Nguyên tác

壁上紅旗飄落照,
西風漫卷孤城。
保安人物一時新。
洞中開宴會,
招待出牢人。

纖筆一枝誰與似?
三千毛瑟精兵。
陣圖開向隴山東。
昨天文小姐,
今日武將軍。

Phiên âm

Bích thượng hồng kỳ phiêu lạc chiếu,
Tây phong mạn quyển cô thành.
Bảo An[1] nhân vật nhất thời tân,
Động trung khai yến hội,
Chiêu đãi xuất lao nhân.

Tiêm bút nhất chi thuỳ dữ tự?
Tam thiên mao sắt[2] tinh binh.
Trận đồ khai hướng Lũng Sơn[3] đông.
Tạc thiên văn tiểu thư,
Kim nhật võ tướng quân.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Bức vách cờ hồng bay phấp phới
Thành trơ thoảng gió tây xao
Bảo An người mới đã đi vào
Trong hang bày yến tiệc
Đãi kẻ thoát tù lao

Ngọn bút trong tay ai sánh kịp?
Ba ngàn súng ống gươm đao
Mặt đông núi Lũng tiến quân mau
Nữ văn nhân bữa trước
Nay võ tướng anh hào
Năm 1936

[1] Căn cứ địa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó, nay là huyện Chí Đan thuộc thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây.
[2] Tức mauser, tên một loại súng trường của Đức. Câu này lấy ý từ lời Tôn Trung Sơn: “Thường bảo rằng: một cây bút hơn hẳn 3000 khẩu mauser.”
[3] Ngọn núi ở tây bắc huyện Lũng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Lâm giang tiên - Cấp Đinh Linh đồng chí