05/08/2020 13:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:47

 

Ăn năn đã lỡ
Thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay
Nếu anh có đoái chút thân này
Luân trầm đem ra khỏi chỗ, muôn ngày em ghi ân
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn năn đã lỡ, thấy anh em bỡ ngỡ lắm thay