28/09/2022 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất khách gặp xuân

Tác giả: Nguyễn Văn Đề

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 16:49

 

Từ đây hết chửa nợ phong trần,
Đất khách vô tình lại gặp xuân.
Đón ánh thiều quang sầu bóng chiếc,
Nghiêng mình tâm sự nhớ người thân.
Cha già, tóc bạc thêm bao lớp,
Con dại, ngày xanh phí nửa phần
Giấc mộng giang hồ may chợt tỉnh
Ba mười còn kịp lập nên thân!
Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Đề » Đất khách gặp xuân