02/02/2023 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lăng San dịch
凌山驛

Tác giả: Đặng Đề - 鄧題

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 11:07

 

Nguyên tác

巿三日會街衢裡,
江兩岐分左右間。
借問新寧何處驛,
兒童笑指是凌山。

Phiên âm

Thị tam nhật hội nhai cù lí,
Giang lưỡng kì phân tả hữu gian.
Tá vấn Tân Ninh hà xứ dịch,
Nhi đồng tiếu chỉ thị Lăng San.

Dịch nghĩa

Chợ phiên ba ngày họp ở trên con đường lớn
Sông chia làm hai ngả bên tả bên hữu
Muốn hỏi trạm của châu Tân Ninh ở đâu
Trẻ con cười chỉ trạm đó ở Lăng San

Bản dịch của Phạm Hà

Ba hôm phiên chợ họp trên đàng
Tả hữu chia dòng đôi ngả sang
Xin hỏi Tân Ninh đâu trạm nghỉ?
Trẻ cười trỏ đó ở Lăng San
Lời tự: “Cận dịch hữu thị tả hữu nhị giang hợp lưu” 近驛有巿左右二江合流 (Gần trạm dịch có chợ, hai bên chợ có hai dòng hợp lưu).

Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (tuyển chọn), NXB Hội nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Đề » Lăng San dịch