09/12/2022 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 05
上皇西巡南京歌其五

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 09/11/2012 10:51

 

Nguyên tác

萬國同風共一時,
錦江何謝曲江池。
石鏡更明天上月,
后宮親得照蛾眉。

Phiên âm

Vạn quốc đồng phong cộng nhất thì,
Cẩm Giang hà tạ Khúc Giang trì.
Thạch kính cánh minh thiên thượng nguyệt,
Hậu cung thân đắc chiếu nga mi.

Dịch nghĩa

Nhiều nước cùng phong tục, thói quen trong cùng một thời
Sao sông Cẩm Giang lại từ chối (chảy vào) ao Khúc Giang.
Gương đá (có lúc) thay bầu trời sáng trăng trong,
Cung phi ở gần (vua) ắt được chiếu sáng mày ngài.

Bản dịch của Ngao_0p

Nhiều nước cùng thời, thói giống nhau,
Cẩm Giang sao ngại nước vào ao?
Trời trăng có lúc nhường gương đá,
Thân cận mày ngài rạng nét cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 05