21/10/2021 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi đêm qua

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2020 19:52

 

Những âm từ
Lận đận đêm
Mắt em sa mạc

Rơm thiêu lửa đến tro rồi anh ạ
Đừng ai quên đêm ấy gió cuồng

Những câu thơ đang run
Cánh đồng chữ quặn mình sinh nở
Yêu thương nào phôi thai

Trò chơi xúc xắc em gieo
Phó mặc đời sấp ngửa
Thả say cuộc chờ

Trôi tròn một đêm
Uống căng mình một đêm
Phiên bản tình em nhớ

Em
Nửa đời học chữ khôn
Nửa đời học lặng im
Chưa thuộc
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Gửi đêm qua