16/08/2020 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương là thương người ấy

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 28/08/2009 03:11

 

Chạy mãi trên đồng vắng, đường trắng
Có ai cắn nát trái cam mặt trời
Có ai chọc khẽ vào tim nhói buốt
Thương là thương người ấy
Đầm xa ếch lẻ bạn kêu chiều.
Nguồn: blog tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Thương là thương người ấy