12/08/2020 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm cao đài tống Lê thập di
臨高臺送黎拾遺

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2009 10:50

 

Nguyên tác

相送臨高臺,
川原杳何極。
日暮飛鳥還,
行人去不息。

Phiên âm

Tương tống lâm cao đài,
Xuyên nguyên diểu hà cực.
Nhật mộ phi điểu hoàn,
Hành nhân khứ bất tức.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tiễn anh lên chốn đài cao
Sông đồng hút mắt biết sao cho cùng
Chiều tàn chim mỏi về rừng
Sao người đi mãi chẳng ngừng bước chân
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Lâm cao đài tống Lê thập di