26/03/2023 23:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục quái
復卦

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 10:29

 

Nguyên tác

下一陽微上五陰,
於初動處細推尋。
靜觀萬古生生意,
應見無窮天地心。

Phiên âm

Hạ nhất dương vi thượng ngũ âm,
Ư sơ động xứ tế suy tầm.
Tĩnh quan vạn cổ sinh sinh ý,
Ứng kiến vô cùng thiên địa tâm.

Dịch nghĩa

Một hào dương ít ỏi ở dưới, năm hào âm ở trên,
Từ lúc bắt đầu vận động hãy tìm hiểu kỹ càng.
Chú ý quan sát sinh ý mọi vật từ trước đến nay,
Sẽ thấy cái tâm vô cùng của trời đất.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Một hào dương dưới, năm âm trên,
Từ chỗ ban sơ gắng kiếm tìm;
Lặng xét muôn đời sinh ý ấy,
Đất trời đạo lý thật vô biên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Phục quái