13/07/2024 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 10
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其十

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 11:31

 

Nguyên tác

漁陽突騎邯鄲兒,
酒酣並轡金鞭垂。
意氣即歸雙闕舞,
雄豪復遣五陵知。

Phiên âm

Ngư Dương đột kỵ Hàm Đan nhi,
Tửu hàm tịnh bí kim tiên thuỳ.
Ý khí tức quy song khuyết vũ,
Hùng hào phục khiển Ngũ Lăng tri.

Dịch nghĩa

Chàng trai Hàm Đan là lính ngựa xung phong vào Ngư Dương,
Rượu ngà ngà, roi và dây cương ngựa buông lỏng.
Hăm hở trở về múa may trước cung vua,
Vẻ oai hùng khiến cho cả vùng Ngũ Lăng biết.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trai Hàm Đan xông tới Ngư Dương,
Rượu say roi thả, ngựa buông cương.
Cửa vua hăm hở quay về múa,
Khắp Ngũ Lăng biết kẻ kiên cường.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 10