26/10/2020 23:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân sinh nhất thế ngâm
人生一世吟

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/07/2014 06:13

 

Nguyên tác

前有億萬年,
後有億萬世。
中間一百年,
做得幾何事?
又況人之壽,
幾人能百歲?
如何不喜歡,
強自生憔悴。

Phiên âm

Tiền hữu ức vạn niên,
Hậu hữu ức vạn thế.
Trung gian nhất bách niên,
Tố đắc kỷ hà sự?
Hựu huống nhân chi thọ,
Kỷ nhân năng bách tuế?
Như hà bất hỉ hoan,
Cường tự sinh tiều tuỵ.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Trước ta ức vạn năm
Sau ta ức vạn đời
Một trăm năm ở giữa
Đã làm được việc chi?
Huống tuổi thọ con người
Được trăm năm mấy kẻ?
Đừng khiên cưỡng buồn rầu
Tại sao không vui vẻ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » Nhân sinh nhất thế ngâm