27/05/2024 23:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giả Sinh
賈生

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 12:59

 

Nguyên tác

宣室求賢訪逐臣,
賈生才調更無倫。
可憐夜半虛前席,
不問蒼生問鬼神。

Phiên âm

Tuyên thất[1] cầu hiền phỏng trục thần,
Giả Sinh tài điệu cánh vô luân.
Khả lân dạ bán hư tiền tịch[2],
Bất vấn thương sinh vấn quỉ thần.

Dịch nghĩa

Tại Tuyên thất, vua cầu người hiền, hỏi thăm đến những bề tôi bị biếm trích.
Trong số những người này, Giả Sinh có tài diệu không ai bằng được.
Tiếc thay, vào lúc nữa đêm, nhà vua để ghế trống chỗ ngồi phía trước để đón tiếp ông,
Nhưng lại không hỏi đến nhân dân, mà chỉ hỏi về vấn đề quỉ thần.

Bản dịch của Trần Trọng San

Tuyên thất hỏi thăm người biếm trích
Tài năng họ Giả chẳng ai hơn
Nửa đêm trống chỗ ngồi trong điện
Chẳng hỏi dân đen, hỏi quỉ thần
Giả Sinh tức Giả Nghị, người đời Hán Văn đế làm chức Bác sĩ, bị gièm pha, biếm ra làm quan tại Trường Sa. Sau đó được Văn đế triệu về, hỏi ý kiến, nhưng cũng không được nghe theo. Mất năm mới 33 tuổi.

[1] Tên toà nhà chính trong cung Vị Ương.
[2] Tích Văn Đế nửa đêm ngồi chờ đón kẻ hiền tài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Giả Sinh