25/07/2024 01:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất thập từ
七十詞

Tác giả: Đường Dần - 唐寅

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 11/04/2010 23:11

 

Nguyên tác

人生七十古稀,
我年七十為奇,
前十年幼少,
後十年衰老,
中間只有五十年,
一半又在夜裡過了,
算來只有二十五年在世,
受盡多少奔波煩惱。

Phiên âm

Nhân sinh thất thập cổ hy,
Ngã niên thất thập vi kỳ.
Tiền thập niên ấu thiếu,
Hậu thập niên suy lão.
Trung gian chỉ hữu ngũ thập niên,
Nhất bán hựu tại dạ lý quá liễu.
Toán lai chỉ hữu nhị thập ngũ niên tại thế,
Thụ tận đa thiểu bôn ba phiền não.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đời người bảy chục ít ai,
Ta nay bảy chục hiếm thay.
Mười năm đầu thơ ấu,
Mười năm sau già lão.
Ở giữa chỉ có năm mươi năm,
Một nửa lại trôi qua trong mộng ảo.
Tính ra chỉ có hai mươi lăm năm tại thế,
Chịu biết bao nhiêu bôn ba phiền não.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Dần » Thất thập từ