18/10/2021 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sa mạc

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:34

 

Leng keng trên sa mạc
Cát vàng với nắng hoà tan
Bước lạc đà
Lang thang cơn khát
Leng keng

Sa mạc mênh mông
Lạc đà cõng trên lưng cơn khát
Lại cõng người đi tìm nước!

Nghển cổ trông trời, đầu ngúc ngoắc
Chuông rung leng keng
Thức giấc. Tôi giật mình
Ngủ mơ trên sa mạc
Lạc đà ơi!
1998

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Sa mạc