08/12/2022 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hỹ kỳ 01
自君之出矣其一

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2020 12:31

 

Nguyên tác

自君之出矣,
日日望青鸞。
青鸞望不至,
徒見白雲端。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hỹ,
Nhật nhật vọng thanh loan.
Thanh loan vọng bất chí,
Đồ kiến bạch vân đoan.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Từ chàng trở gót ra đi
Ngày ngày dõi bóng sá gì non cao
Non cao dễ thấy được nào
Dạo trông mây trắng dạt dào nhớ thương
Chùm bài này nằm ở hồi 14 của Kim Vân Kiều truyện, đoạn tả diễn biến tâm trạng Thuý Kiều sau khi Thúc Sinh lên đường về thăm Hoạn Thư. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới đoạn này ở các câu 1519-1526:
Người lên ngựa, kẻ chia bào,
Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san.
Dặm hồng bụi cuốn chinh an,
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.
Người về chiếc bóng năm canh,
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Tự quân chi xuất hỹ kỳ 01