31/01/2023 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị Thành dạ vấn
渭城夜問

Tác giả: Phạm Như Giao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2022 13:26

 

Nguyên tác

渭右苔封九十間,
歷朝聚粟在山南。
年餘五百無曾改,
地鎮三岐勢亦寬。
商賈從來存市肆,
迩遐住足泊船攔。
久居常使方官厭,
此事於今莫道閒。

Phiên âm

Vị hữu đài phong cửu thập gian,
Lịch triều tụ túc tại Sơn Nam.
Niên dư ngũ bách vô đằng cải,
Địa trấn tam kỳ thế diệc khoan.
Thương cổ tòng lai tồn thị tứ,
Nhĩ hà trụ túc bạc thuyền lan.
Cửu cư thường sử phương quan yếm,
Thử sự ư kim mạc đạo nhàn.

Dịch nghĩa

Tại bờ hữu sông Vị rêu xanh che kín dãy kho ước chín chục gian,
Trải qua các đời đều dự trữ thóc thu ở Sơn Nam.
Hơn năm trăm không hề thay đổi vị trí,
Địa thế nơi ngã ba sông rộng rãi.
Người buôn bán từ trước thường tụ lại thành thị tứ,
Dù xa dù gần đều dừng thuyền tạm trú lại, mở quán chợ.
Người ngụ lại lâu ngày khiến cho các quan sở tại chán ghét,
Về việc này tới nay cũng chẳng nên nói là chẳng đáng quan tâm.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bờ hữu rêu phong chín chục gian,
Các triều trữ thóc của Sơn Nam.
Năm trăm năm lẻ chưa từng đổi,
Ba ngả sông chia thế đất khoan.
Buôn bán lại qua làm quán trọ,
Xa gần đò dọc với đồ ngang.
Trú lâu lại khiến phương quan ghét,
Việc ấy ngày nay chớ nói nhàn!
Vị Thành là toà thành đất, các đời chỉ là nơi tụ lương để cấp đỡ cho chốn kinh sư, hoặc dự trữ chẩn bần. Ngoài Hải Dương có một kho nữa ở xã Đồ Sơn, huyện Nghi Dương. Tương truyền từ thời Lý đã có hai kho thóc này, về sự chỉ huy trực tiếp của triều đình.

Nguồn: Thơ chữ Hán 1000 năm Thăng Long - Thiên Trường, Tài liệu tại Thư viện tỉnh Nam Định

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Như Giao » Vị Thành dạ vấn