27/01/2022 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quảng Bình quan vũ trung lữ hoài
廣平關雨中旅懷

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2016 13:41

 

Nguyên tác

孤館人囂定,
嚴關漏刻齊。
挑燈還不寐,
操筆卻無題。
涼雨橫山北,
寒雲洞海西。
新豐宵獨酌,
茅店倏聞雞。

Phiên âm

Cô quán nhân hiêu định,
Nghiêm quan lậu khắc tề.
Khiêu đăng hoàn bất mị,
Thao bút khước vô đề.
Lương vũ Hoành Sơn[1] bắc,
Hàn vân Động Hải[2] tê.
Tân Phong[3] tiêu độc chước,
Mao điếm thúc văn kê.

Dịch nghĩa

Quán khách lẻ loi, tiếng người huyên náo đã yên
Cửa ải trang nghiêm, đồng hồ nhỏ giọt đều đều
Khêu sáng ngọn đèn, trằn trọc không ngủ
Cầm bút mà chẳng có thơ đề
Mưa lạnh phía bắc Hoành Sơn
Mây rét phía tây Động Hải
Đêm ở Tân Phong ngồi uống rượu một mình
Điếm cỏ bỗng vang lên tiếng gà gáy

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Quán lẻ thôi huyên náo
Cửa quan điểm giọt đồng
Khêu đèn, đêm chẳng ngủ
Cầm bút thơ đề không
Động Hải mây giăng lạnh
Hoành Sơn mưa rét buông
Tân Phong đêm uống rượu
Điếm cỏ gà gáy vang
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011
[1] Là dãy núi chia cắt Quảng Bình và Hà Tĩnh.
[2] Địa danh thuộc tỉnh Quảng Bình.
[3] Địa danh thuộc tỉnh Quảng Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Quảng Bình quan vũ trung lữ hoài