08/12/2021 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nguyệt lỗ cảnh thư sự
十月虜警書事

Tác giả: Âu Đại Nhậm - 歐大任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 08:39

 

Nguyên tác

朔氣初飛萬樹霜,
驚傳胡馬過漁陽。
從軍豈乏三河少,
度漠曾招六郡良。
鳴鏑月寒窺塞雁,
射雕雲暗散龍荒。
皇威赤羽勞諸將,
不似周王擁白狼。

Phiên âm

Sóc khí sơ phi vạn thụ sương,
Kinh truyền Hồ mã quá Ngư Dương[1].
Tòng quân khởi phạp Tam Hà[2] thiếu,
Độ mạc tằng chiêu lục quận[3] lương.
Minh đích nguyệt hàn khuy tái nhạn,
Xạ điêu vân ám tán Long hoang[4].
Hoàng uy xích vũ lao chư tướng,
Bất tự Chu vương[5] ủng bạch lang.

Dịch nghĩa

Gió bấc vừa thổi cây cối đã bị sương
Tin sợ hãi ngựa Hồ đã vượt qua Ngư Dương
Vùng Tam Hà chẳng thiếu trai tráng tòng quân
Vượt sa mạc từng vời tướng giỏi sáu quận
Đêm trăng lạnh tiếng tên reo dòm ngó ải Nhạn
Bắn đại bàng mây đen tan nơi hoang mạc
Oai vua lệnh khẩn cấp ban ra khiến các tướng vất vả
Chẳng giống như vua Chu có sói trắng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Gió bấc vừa bay cây nhuốm sương
Ngựa Hồ tin báo vượt Ngư Dương
Mạc vào sáu quận dư tài giỏi
Quân gọi Tam Hà đủ dũng cường
Tên réo trăng soi dòm tái Nhạn
Điêu rơi mây ám cuốn hoang Long
Oai vua tướng sĩ đều ra sức
Chẳng giống vua Chu được bạch lang
[1] Tên đất cổ, nay ở gần Thiên Tân và Bắc Kinh.
[2] Nhà Hán lấy ba quận có dân số đông là Hà Nam, Hà Đông, Hà Nội làm Tam Hà. Đất này nay là vùng Hà Nam, Lạc Dương.
[3] Nay là vùng Thiểm Tây, Cam Túc, xưa là nơi sinh ra nhiều tướng giỏi.
[4] Vùng đất hoang hoá ở phía bắc.
[5] Chu Mục Vương đi đánh Đại Nhung, bắt được bốn con sói trắng, bốn con hươu trắng rồi về. Từ đó vùng này thần phục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Đại Nhậm » Thập nguyệt lỗ cảnh thư sự