02/07/2022 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên Tử mây trắng bay

Tác giả: Nguyễn Đình Minh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Đình Minh vào 28/07/2017 08:53

 

Nghìn thế đá xây đỉnh nơn Yên Tử
một dáng thiền còn trụ giữa mây thiêng
Xuất thế hay nhập thế?
Vẫn đinh sinh tuệ[1]
Để cỏ ảo huyền, xanh biếc Ngoạ Vân Am

Nơi đây, người từ giã ngai vàng
rũ bỏ quyền năng như là hư ảo.
về với bản thể, nhất nguyên uyên áo[2]
nghe tiếng đất quằn quại xé mình sinh hạt gạo
nỗi nhân gian nát lòng vì dông bão táp xô.

Về với nguồn xưa,
cửa Phật gõ mõ là tụng, thỉnh chuông là niệm
kê dưới chân mình tham vọng quân vương
gông một trái tim có thể bất ngờ thành núi lửa.
tìm đức tụ sinh giữa cõi vô thường
Bỏ làm vua, chỉ tĩnh tại chăn dân
chọn tâm Phật thu ngoại cảnh vào nội giới
trăm năm, ngàn năm...

Nơi trập trùng thâm u Yên Tử núi ngàn
bao luận bàn khi hữu hình, lúc vô sắc tướng
lẽ luân hồi sinh tử nhân gian vô lượng
Vận nước nắng mưa, hưng phế thế thời
Bát ngát đỉnh trời
vẫn trắng mây bay.
Nguồn: Nguyễn Đình Minh, Thức với những tập mờ, NXB Hội Nhà văn, 2014
[1] Yên tĩnh sinh sáng suốt.
[2] Kinh điển với ý nghĩa “uyên áo”, nghĩa là được “bề trên khai mở cho thấy” trong Ấn Độ giáo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Minh » Yên Tử mây trắng bay