06/10/2022 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh nhàn

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tducchau vào 21/08/2010 01:48

 

Kiếp người nghĩ lại có là bao
Phú quý mây bay chẳng khác nào
Chi dụng từng vay kho tạo hóa
Bình sinh đã nhiễm thói phong lưu
Sóng dồi mặt đá phơi đầu bạc
Nắng dọi lưng cây suốt động đào
Ba vạn công danh ừ cũng bỏ
Thoát trần ta thử hát ngêu ngao.
Bài này đăng trên báo "Tân thời".

Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Thanh nhàn