16/01/2021 08:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà ơi...!

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:37

 

Tháng giêng nghe hát câu Kiều
Trầm hương rượu nguyệt, Nguyên Tiêu rót tràn
Bà tôi chống gậy dạo làng
Nhớ mùa hoa Gạo hai hàng bông rơi
Đình làng toả khói à ơi
Ngói âm võng tiếng bao đời nghìn xưa
Lời Đông Phương mật ngữ mưa
Câu kinh vô lượng mới vừa vang vang
Tôi về thứ bảy muộn màng
Bà lên cõi Phật tôi bàng hoàng tôi
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Bà ơi...!