17/07/2024 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ ý
寓意

Tác giả: Vu Hộc - 于鵠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 10:37

 

Nguyên tác

自小看花長不足,
江邊尋得一枝紅。
黃昏人散東風起,
吹落誰家明月中。

Phiên âm

Tự tiểu khán hoa, trưởng bất túc,
Giang biên tầm đắc nhất chi hồng.
Hoàng hôn nhân tán, đông phong khởi,
Xuy lạc thuỳ gia minh nguyệt trung.

Dịch nghĩa

Ngắm hoa từ nhỏ, lớn lên vẫn chưa thấy đủ,
Ở ven sông, thấy một cành hoa hồng.
Chiều tối, mọi người ra về, thì gió đông nổi lên,
Dưới trăng sáng, hoa bị gió cuốn đi không biết rơi vào nhà ai?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhỏ ngắm hoa, lớn chưa thấy đủ
Bên ven sông thấy lú hoa hồng
Chiều về bỗng nổi gió đông
Cuốn hoa theo gió, rơi trong nhà nào?
Tiêu đề có bản chép là "Kinh Nam bồi Sở thượng thư tích lạc hoa" 荊南陪楚尚書惜落花, hoặc "Tương Dương tịch thượng khán hoa thì, nhân Tiểu Man tác" 襄陽席上看花時因小蠻作 (Tiểu Man là tên một nữ tì đẹp của Bạch Cư Dị, phiếm chỉ người đẹp nhưng thân phận thấp hèn).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Hộc » Ngụ ý