23/05/2022 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bờ suối

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 21:06

 

Bông tiểu trâm vàng
Bên bờ suối nhỏ

Chúng mình chiều nọ
Ngó mây lang thang
Ngồi bên bờ suối
Óng ánh tơ vàng

Chiều nay bờ suối
Chùm bông nở hoang
Anh cầm hạt sỏi
Hai hạt rêu vàng
Ném vào lòng suối

Nước dài mang mang!
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Bờ suối