31/03/2023 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trạm phu
站夫

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2016 21:25

 

Nguyên tác

暮去朝還未息肩,
輞夫情況絕堪憐。
不知乘輞中人者,
一走風塵二十年。

Phiên âm

Mộ khứ triêu hoàn vị tức kiên,
Võng phu tình huống tuyệt kham liên.
Bất tri thừa võng trung nhân giả,
Nhất tẩu phong trần nhị thập niên.

Dịch nghĩa

Chiều đi, sớm về không hề nghỉ vai,
Tình cảnh anh phu cáng thực đáng ái ngại.
Có biết đâu chính người ngồi trong cáng,
Cũng long đong trong gió bụi chốc đã hai mươi năm rồi.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Sớm đến, chiều đi chẳng nghỉ vai,
Tình anh phu trạm thật bi ai.
Hay đâu chính kẻ ngồi trong cáng,
Hai chục năm qua tắm bụi đời!
Phu trạm là những người phục vụ việc chuyển vận ở các trạm ngày xưa, cũng gọi là phu cáng.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
3. Hoàng Tạo, Thơ và đời, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Trạm phu