06/10/2022 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí
言志

Tác giả: Đường Dần - 唐寅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 08:49

 

Nguyên tác

不煉金丹不坐禪,
不為商賈不耕田。
閒來寫就青山賣,
不使人間造孽錢!

Phiên âm

Bất luyện kim đan bất toạ thiền,
Bất vi thương cổ bất canh điền.
Nhàn lai tả tựu thanh sơn mại,
Bất sử nhân gian tạo nghiệt tiền!

Dịch nghĩa

Không luyện kim đan không toạ thiền
Không buôn bán cũng không cày ruộng
Khi nhàn rỗi vẽ núi xanh đem bán
Không khiến cho người đời tạo ra đồng tiền oan nghiệt

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Không luyện kim đan chẳng toạ thiền
Không hề buôn bán chẳng canh điền
Ngồi rồi lại vẽ non xanh bán
Không khiến nhân gian tạo "nghiệt tiền"

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Dần » Ngôn chí