29/10/2021 05:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Phan Văn Trường
弔潘文長

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2015 14:11

 

Phiên âm

Tự tùng phân thủ, lục tải dư tương ức đán tương văn, vọng Ba Lê[1], vọng Tây Cống[2], chuyển vọng Đông Kinh[3], thiên hải thương mang, thuỳ lão lệ;

Tổng cá thương tâm, bách niên trung đồng sinh nghi đồng tử, khốc Tây Hồ[4], khốc Tập Xuyên[5] hựu khốc phu tử, giang sơn tịch mịch, mãn bi phong.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Sáu năm cách mặt, nhớ nhau mà ít được gặp nhau, trông Ba Lê, trông Tây Cống, rồi trông ra Đông Kinh luôn, mấy giọt luỵ già, mênh mông trời biển;

Một kiếp thương tâm, sống vậy nên cùng nhau chết vậy, khóc Tây Hồ, khóc Tập Xuyên, nay lại khóc huynh ông nữa, một luồng gió thảm, bát ngát non sông.
Nguồn: Báo Tiếng dân, ngày 3-5-1933
[1] Tức Paris, thủ đô nước Pháp.
[2] Tức Sài Gòn.
[3] Tức Tokyo, thủ đô nước Nhật.
[4] Tức Phan Chu Trinh.
[5] Tức Ngô Đức Kế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Điếu Phan Văn Trường