26/09/2022 06:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thiên Uy kính
過天威徑

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2009 03:35

 

Nguyên tác

豺狼坑盡卻朝天,
戰馬休嘶瘴嶺煙。
歸路嶮巇今坦蕩,
一條千里直如弦。

Phiên âm

Sài lang khanh tận khước triều thiên,
Chiến mã hưu tê chướng lĩnh yên.
Quy lộ hiểm hy kim thản đãng,
Nhất điều thiên lý trực như huyền.

Dịch nghĩa

Giặc Nam Chiếu sài lang đã bị chôn vùi hết, hôm nay trở về triều,
Ngựa chiến không còn kêu vì phải đi qua chướng khí nữa.
Con đường hiểm trở lúc trước nay đã bằng phẳng,
Cả ngàn dặm đường thẳng tắp như sợi dây kéo căng.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sài lang chôn sạch lại chầu vua
Ngựa chiến thôi kêu cõi núi mờ
Đường hiểm nay về bằng phẳng rộng
Một lèo nghìn dặm thẳng như tơ
Theo Việt sử thông giám cương mục, năm Hàm Thông thứ 7 (866) nhà Đường, Cao Biền đi tuần đến châu Ung và châu Quảng, thấy đường biển nhiều đá ngầm, không tiện cho việc vận tải, liền sai quan trưởng sử đem binh lính đi khai đào. Đến quãng giữa đường biển, gặp nơi có những tảng đá to nằm dài đến vài ba trượng, rìu búa không sao phá được, chợt một hôm có mấy trăm tiếng sét lớn đánh tan những tảng đá ấy, do đấy đường biển không bị ngăn trở, vì thế mới đặt tên là Thiên Uy kính. Một năm sau, chiến thắng trở về kinh đô, qua lại khúc đường đó, ông làm bài này.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Quá Thiên Uy kính