04/04/2020 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu nhau cho mặn cho mà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 10:43

 

Yêu nhau cho mặn cho mà,
Chồng vợ thuận hoà trong ấm ngoài êm.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Yêu nhau cho mặn cho mà