26/09/2022 06:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 18
秦州雜詩其十八

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:53

 

Nguyên tác

地僻秋將盡,
山高客未歸。
塞雲多斷績,
邊日少光輝。
警急烽常報,
傳聞檄屢飛。
西戎外甥國,
何得迕天威。

Phiên âm

Địa tích thu tướng tận,
Sơn cao khách vị quy.
Tái vân đa đoạn tích,
Biên nhật thiếu quang huy.
Cảnh cấp phong thường báo,
Truyền văn hịch lũ phi.
Tây Nhung ngoại sanh quốc,
Hà đắc ngỗ thiên uy.

Dịch nghĩa

Nơi trú chân này mùa thu sắp hết rồi,
Núi cao mà khách chưa về quê cũ.
Mây nơi ải nhiều cứ đứt nối,
Trời nơi biên giới thiếu vẻ sáng.
Lửa báo động gấp thường đốt lên,
Lệnh quân cứ tấp nập truyền đi.
Vua rợ Tây Nhung kia đã chịu làm rể ta,
Sao lại còn dám dỡn với uy lực nhà vua ta?

Bản dịch của mailang

Đất ngụ thu gần hết,
Non cao khách chửa về.
Biên cương nắng yếu ớt,
Mây ải đứt lê thê.
Đài báo rực phong hoả,
Lệnh văn bay tứ bề.
Tây Nhung thành rể nước,
Sao giỡn oai trời hề !
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 18