16/08/2022 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thẩm Hạ Hiền
沈下賢

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 09:32

 

Nguyên tác

斯人清唱何人和,
草徑苔蕪不可尋。
一夕小敷山下夢,
水如環佩月如衿。

Phiên âm

Tư nhân thanh xướng hà nhân hoạ,
Thảo kính đài vu bất khả tầm.
Nhất tịch Tiểu Phu[1] sơn hạ mộng,
Thuỷ như hoàn bội, nguyệt như khâm.

Dịch nghĩa

Người ấy xướng thơ thanh cao quá, mấy ai hoạ theo được!
Lối vào nhà cũ nay cỏ mọc đầy, rêu phong, hoang vu khó tìm.
Một chiều tưởng nhớ ông bên sườn núi Tiểu Phu,
Mộng tưởng thấy sông như chuỗi châu báu, vầng trăng lưỡi liềm như cổ áo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ấy thơ cao ai mấy hoạ?
Rêu phong, cỏ bít khôn tìm nhà
Một chiều bên núi Phu mơ tưởng
Trăng tựa áo ai, nước ngọc ngà
Thẩm Hạ Hiền tức Thẩm Á Chi, tự Hạ Hiền, người huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang, đỗ tiến sĩ năm 34 tuổi, quan làm tới Lịch điện trung thừa ngự sử, sau bị biếm đi Nam Khang, rồi làm chức quan nhỏ ở Trình Châu cho đến cuối đời (51 tuổi). Ông giỏi văn chương, thơ phú. Đỗ Mục làm bài này trong thời gian làm Thứ sử Hồ Châu, có đến thăm viếng nơi họ Thẩm trú ngụ lúc sinh thời.

[1] Núi ở huyện Ô Trình, Hồ Châu, là một trong các nơi cư trú của họ Thẩm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Thẩm Hạ Hiền