03/12/2022 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 19 (Chiết giang khinh lãng khứ du du)
雜詩其十六(浙江輕浪去悠悠)

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2016 18:17

 

Nguyên tác

浙江輕浪去悠悠,
望海樓吹望海愁。
莫怪鄉心隨魄斷,
十年為客在他州。

Phiên âm

Chiết giang khinh lãng khứ du du,
Vọng hải lâu xuy vọng hải sầu.
Mạc quái hương tâm tuỳ phách đoạn,
Thập niên vi khách tại tha hương.

Dịch nghĩa

Sông Chiết sóng nhẹ trôi man mác,
Trên lầu ngóng biển mà có tiếng ai thổi tiêu thành ra buồn bã.
Đừng lấy làm lạ lòng nhớ quê trong tầm hồn bị cắt dứt,
Vì đã làm khách ở quê người mười năm rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sóng sông Chiết nhẹ trôi man mác
Ngóng biển tiêu lầu các thành buồn
Nhớ quê đừng lạ quên luôn
Mười năm làm khách tha hương quá dài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tạp thi kỳ 19 (Chiết giang khinh lãng khứ du du)