01/07/2022 21:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ Đàm Thế Phổ hạ Vân Cốc cử nhân
擬譚世溥夏雲谷舉人

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2016 17:16

 

Nguyên tác

瀘水西來引慶長,
青雲得路破天荒。
桃門將透三層浪,
棘院從穿百步楊。
文雅躬逢明聖代,
風聲首唱郡公鄉。
不虛玉潤塵中鑑,
萬里雲程慶顯揚。

Phiên âm

Lô thuỷ tây lai dẫn khánh trường,
Thanh vân đắc lộ phá thiên hoang.
Đào môn[1] tương thấu tam tằng lãng,
Cức viện[2] tòng xuyên bách bộ dương[3].
Văn nhã cung phùng minh thánh đại,
Phong thanh thủ xướng quận công hương.
Bất hư ngọc nhuận trần trung giám,
Vạn lý vân trình khánh hiển dương.

Dịch nghĩa

Sông Lô từ phía tây đưa tới điều phúc lâu dài
Con đường công danh thuận lợi khai mở cõi trời hoang
Chốn cửa Đào sóng ba tầng thấm suốt
Nơi viện Cức từ đó bắn xuyên trung lá cây dương cách trăm bước
Văn chương tao nhã gặp thời thánh minh
Phong hoá tốt bắt đầu khởi xướng ở quê hương quận công
Chẳng uổng ngọc lành làm gương soi cho người đời
Con đường mây xanh vạn dặm, phúc lớn nêu cao

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Khơi mạch sông Lô nước chảy xa
Thanh vân đắc lộ mở khai khoa
Cửa đào sóng dậy ba tầng thấu
Viện cức tên treo một bảng hoa
Văn nhã lại thêm thời thánh chúa
Thanh danh vang dậy khắp quê nhà
Ngọc lành xứng đáng nêu gương sáng
Vạn dặm đường mây phúc lộc xa
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Cửa nhà quyền quý.
[2] Nơi thi Hương thi Hội có các cây cức rào xung quanh nơi thi. Ở đây chỉ việc đi thi.
[3] Viết đủ là "Bách bộ xuyên dương". Xuất phát từ tích Dưỡng Do Cơ người nước Sở đứng xa cây dương liễu 100 bước để bắn lá cây, bắn phát nào trúng phát ấy. Nghĩa bóng chỉ việc mưu việc đều trúng cả. Câu này ý chỉ ông đã thi đỗ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Nghĩ Đàm Thế Phổ hạ Vân Cốc cử nhân