25/09/2021 01:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 2
楊柳枝其二

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 17:05

 

Nguyên tác

凝碧池邊斂翠眉,
景陽樓下綰青絲。
那勝妃子朝元閣,
玉手和煙弄一枝。

Phiên âm

Ngưng bích trì biên liễm thúy mi,
Cảnh Dương lâu hạ quán thanh ti.
Na thăng phi tử Triều Nguyên các,
Ngọc thủ hòa yên lộng nhất chi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trời trong ngưng, sắc loan mày biếc
Lầu Cảnh Dương liễu kết tơ xanh
Gác Triều Nguyên hoàng phi mãi miết
Trong sương lam tay ngọc bẽ cành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Dương liễu chi kỳ 2