01/10/2022 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di Lặc chương
彌勒章

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 21:39

 

Nguyên tác

衆生病本全癡受,
菩薩醫方大智悲。
病去藥除方自制,
妙藏嚴域任遊戱。

Phiên âm

Chúng sinh bệnh bản toàn si thụ,
Bồ tát y phương đại trí bi[1].
Bệnh khứ dược trừ phương tự chế,
Diệu tàng nghiêm vực nhiệm du huy.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Chúng sinh mắc bệnh tại ngu si,
Bồ tát chữa lành bởi trí bi.
Bệnh hết thuốc dành đơn tự chế,
Cất nơi núi thẳm để phòng khi.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
[1] Trí tuệ và tình thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Di Lặc chương