29/05/2024 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên Tử sơn am cư
安子山庵居

Tác giả: Huyền Quang thiền sư - 玄光禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 04:35

 

Nguyên tác

庵逼青霄冷,
門開雲上層。
已竿龍洞日,
猶尺虎溪冰。
抱拙無餘策,
扶衰有瘦藤。
竹林多宿鳥,
過半伴閒僧。

Phiên âm

Am bức thanh tiêu lãnh,
Môn khai vân thượng tằng.
Dĩ can Long Động[1] nhật,
Do xích Hổ Khê[2] băng.
Bão chuyết vô dư sách,
Phù suy hữu sấu đằng.
Trúc lâm đa túc điểu,
Quá bán bạn nhàn tăng.

Dịch nghĩa

Cao sát trời xanh, am thiền mát lạnh,
Cửa mở trên tầng mây.
Trước Long Động mặt trời đã một cây sào,
Dưới Hổ Khê băng còn dầy một thước.
Giữ thói vụng về không có mưu chước gì,
Đỡ tấm thân già yếu đã có chiếc gậy mây khẳng kheo.
Rừng trúc nhiều chim đậu,
Quá nửa làm bạn với nhà sư thanh nhàn.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Am sát trời xanh lạnh,
Cửa mở trên tầng mây.
Động Rồng trời sáng bạch,
Khe Hổ lớp băng dầy.
Vụng dại mưu nào có,
Già nua gậy một cây.
Rừng tre chim chóc lắm,
Quá nửa bạn cùng thày.
[1] Một cảnh đẹp trên núi Yên Tử, có chùa Long Động, Huyền Quang tu ở đấy.
[2] Tên một con suối ở vùng Yên Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huyền Quang thiền sư » Yên Tử sơn am cư