21/10/2021 13:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tây Lâm bích
題西林壁

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 10/09/2008 05:56

 

Nguyên tác

橫看成嶺側成峰,
遠近高低各不同。
不識廬山真面目,
只緣身在此山中。

Phiên âm

Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong,
Viễn cận cao đê các bất đồng.
Bất thức Lư Sơn chân diện mục,
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.

Dịch nghĩa

Nhìn ngang thành dẫy, nghiêng thành ngọn
Cao thấp xa gần sẽ khác ngay
Hình dáng Lư sơn không thấy thật
Chỉ vì thân giữa núi non này

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Nhìn ngang thành dài, nghiêng thành đỉnh
Cao, thấp, gần, xa, thấy khác ngay
Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật
Bởi thân đứng ở chính nơi này
Bài thơ tác giả làm vào năm Nguyên Phong thứ 7, được mọi người truyền đọc rộng rãi. Thủ pháp “thấy cảnh sinh tình, suy lý” sử dụng trong bài này là nghệ thuật đặc sắc trong thơ cảnh vật sơn thuỷ của tác giả. Tây Lâm tức chùa Càn Minh ở núi Lư.
Nguồn: Thơ văn cổ Trung Hoa, mảnh đất quen mà lạ, Nguyễn Khắc Phi, NXB Giáo Dục, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Đề Tây Lâm bích