25/03/2023 17:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu đại học sinh
吊大學生

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 04:00

 

Nguyên tác

闊人已騎文化去,
此地空餘文化城。
文化一去不復返,
古城千載冷清清。
專車隊隊前門站,
晦氣重重大學生。
日薄榆關何處抗,
煙花場上沒人驚。

Phiên âm

Khoát nhân dĩ kỵ văn hoá khứ,
Thử địa không dư văn hoá thành.
Văn hoá nhất khứ bất phục phản,
Cổ thành thiên tải lãnh thanh thanh.
Chuyên xa đội đội tiền môn trạm,
Hối khí trùng trùng đại học sinh.
Nhật bạc du quan hà xứ kháng,
Yên hoa trường thượng một nhân kinh.

Bản dịch của Phan Văn Các

Nhà giàu đã cưỡi "văn hóa" tếch
Trơ lại nơi đây văn hoá thành
Văn hoá một đi không trở lại
Cổ thành ngàn thuở vắng tanh tanh
Xe chuyên lớp lớp chuyền đồ cổ
Vận xúi trùng trùng đám học sinh
Nhật đến Du Quan, đâu chống cự
Yên Hoa chốn ấy, chẳng ai kinh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Điếu đại học sinh