19/08/2022 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm Bình đạo trung
臨平道中

Tác giả: Đạo Tiềm thiền sư - 道潛禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2013 16:29

 

Nguyên tác

風蒲獵獵弄輕柔,
欲立蜻蜓不自由。
五月臨平山下路,
藕花無數滿汀洲。

Phiên âm

Phong bồ liệp liệp lộng khinh nhu,
Dục lập tinh đình bất tự do.
Ngũ nguyệt Lâm Bình sơn hạ lộ,
Ngẫu hoa vô số mãn đinh châu.

Dịch nghĩa

Ngọn cỏ Bồ đung đưa trước làn gió nhẹ
Chuồn chuồn không thể đậu tự do
Tháng năm con đường ở chân núi Lâm Bình
Hoa sen bát ngát rải theo bờ nước

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngọn cỏ bồ đung đưa gió nhẹ
Cánh chuồn bay không thể hạ nhanh
Tháng năm đường núi Lâm Bình
Ngập theo làn nước muôn nhành hoa sen
Bài này được Tô Thức rất ca ngợi, cho khắc vào đá, hoạ gia Tào phu nhân còn vẽ cho bài thơ này bức tranh Lâm Bình ngẫu hoa đồ. Lâm Bình là núi nay ở phía đông bắc thành phố Hoàng Châu, Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đạo Tiềm thiền sư » Lâm Bình đạo trung