26/09/2022 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Nghĩa Xuyên công kỳ 1
贈義川公其一

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2008 06:58

 

Nguyên tác

公侯心腹更干城,
位重勳階世所榮。
懶把將才謀祿餌,
閒攜仙配訴風情。
儀型後嗣完高節,
興起他年仰義馨。
國擅榮名家適志,
一身朝野一舟清。

Phiên âm

Công hầu tâm phúc cánh can thành,
Vị trọng huân giai thế sở vinh.
Lãn bả tướng tài mưu lộc nhĩ,
Nhàn huề tiên phối tố phong tình.
Nghi hình hậu tự hoàn cao tiết,
Hưng khởi tha niên ngưỡng nghĩa hinh.
Quốc thiện vinh danh, gia thích chí,
Nhất thân triều dã nhất ban thanh.

Dịch nghĩa

Là người tâm phúc trong công hầu, lại là người bảo vệ đất nước,
Địa vị cao, công lao lớn, người đời lấy làm vẻ vang.
Lười đem tài tướng mưu làm mồi câu lợi lộc,
Khi nhàn dắt theo người vơ tiên tỏ bày tình cảm phong nhã.
Làm mẫu mực cho cháu con giữ trọn khí tiết cao cả,
dấy lên cho đời sau lòng mộ tiếng nghĩa thơm tho.
Được thơm danh là người giỏi của nước mà nhà cũng thoả chí,
Một thân khi tại triều, lúc về quê đều trong sạch như nhau.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Tâm phúc công hầu, trải chiến chinh,
Công cao vị trọng nức mùi vinh.
Nhác đem tài tướng câu mồi hộc,
Nhàn dắt người tiên tỏ mối tình.
Con cháu noi gương, tròn tiết tháo,
Mai sau dậy tiếng, vẹn trung trinh.
Thoả tình nhà, nước bề tôi giỏi,
Trìều, nội thanh danh ở cả mình.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tặng Nghĩa Xuyên công kỳ 1