27/09/2022 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Đại Minh sứ đề Nhị Hà dịch kỳ 1
和大明使題珥河驛其一

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 10:12

 

Nguyên tác

震津亭上照衰容,
風袂翩翩一瘦笻。
群嶺夕陽環玉珥,
三江雪浪匯浮龍。
馳驅萬里髮毛白,
仕宦多年野興濃。
喜讀公施有佳意,
滿襟和氣樂雍雍。

Phiên âm

Chấn Tân đình thượng chiêu suy dung,
Phong duệ phiên phiên nhất sấu cùng.
Quần lĩnh tịch dương hoàn ngọc nhị,
Tam giang tuyết lãng hối phù long.
Trì khu vạn lý phát mao bạch,
Sĩ hoạn đa niên dã hứng nùng.
Hỷ độc công thi hữu giai ý,
Mãn khâm hoà khí lạc ung ung.

Dịch nghĩa

Trên đình Chấn Tân, soi thấy nét mặt võ vàng,
Tay áo phất phơ trước gió với chiếc gậy khẳng khiu.
Bóng chiều các ngọn núi, bao quanh vòng ngọc.
Sóng tuyết ba dòng sông, dồn vào con rồng nổi.
Vạn dặm ruổi rong đầu trắng bạch,
Làm quan đã lâu năm, mà hứng quê vẫn đậm.
Đọc thơ ông mừng có tứ hay,
Hoà khí đầy trong lòng, niềm vui phơi phới.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đình thượng Chấn Tân mặt võ vàng,
Phất phơ tay áo gió bay ngang.
Bóng chiều ngọn núi quanh vòng ngọc,
Rồng nổi ba sông dồn sóng sang.
Đầu bạc ruổi dong nơi vạn dặm,
Hứng quê vẫn đậm trong lòng quan.
Thơ ông mừng đọc hay lời tứ,
Hoà khí đầy lòng vui mấy trang.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Hoạ Đại Minh sứ đề Nhị Hà dịch kỳ 1