31/03/2023 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng thở trong phòng khuê

Tác giả: Nguyễn Văn Đề

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 10:33

 

Gió xuân nở một trăm hoa,
Một người khuê phụ phôi pha má hồng!
Nhó ai ngồi viết mấy giòng,
Chân con đạp giại trong lòng trên tay.
Ngòng nhèo chữ viết ra vầy,
Mình ơi có biết chữ này chữ ai?
Riêng gì chữ thiếp chàng ôi,
Con ta cũng có một vài nét trong!
Con thơ, vợ bận khôn cùng,
Xa xôi xin gửi tấc lòng đến anh!
Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Đề » Tiếng thở trong phòng khuê