23/05/2024 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế giới không kết thúc (03)

Tác giả: Charles Simic

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 18/03/2008 00:09

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Bởi quá đói nghèo chúng tôi phải đặt mồi vào bẫy chuột. Trong hầm chứa thức ăn ắng lặng vô cùng. Tôi thấy bước chân lũ chuột lên xuống cầu thang, cả tiếng chúng vật nhau trong ổ tối.

Một con chuột trong khi nhấm tai tôi đã thì thào buồn bã:"Ôi những tháng ngày tồi tệ và đen tối của cả hai ta".

Rồi năm tháng lặng lờ trôi. Mẹ tôi mặc chiếc áo cổ lông mèo. Bà lặng lẽ và nhẫn nại vuốt cái cổ áo lông mèo cho đến lúc, những đốm lông mèo phát sáng cả nhà kho.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Simic » Thế giới không kết thúc (03)