19/01/2021 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc sổ ghi chép của Anna Kamienska
Czytając Notatnik Anny Kamieńskiej

Tác giả: Czesław Miłosz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2016 18:48

 

Nguyên tác

Czytając ją, uświadomiłem sobie, jak była bogata, a ja ubogi.
Bogata w miłość i cierpienie, w płacz i sny, i modlitwę.
Żyła wśród swoich, mało szczęśliwych, ale wspierających się wzajemnie,
Złączonych odnawianym na grobach paktem żywych z umarłymi.
Cieszyły ją zioła, polne róże, sosny, kartofliska
I zapachy znajomej od dzieciństwa ziemi.

Nie była wybitną poetką. Ale to sprawiedliwe.
Dobry człowiek nie nauczy się podstępów sztuki.

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Đọc bà, tôi mới hiểu
bà giàu có biết bao, tôi nghèo rớt làm sao
Bà giàu tình yêu và nỗi khổ
giàu nước mắt, giấc mơ và những nguyện cầu
Bà sống giữa những người thân thiết
ít gặp may nhưng luôn cùng trợ giúp
gắn với nhau bằng khế ước
của kẻ sống và những người đã chết
ghi trên mộ bia và luôn được kéo dài
Bà đã vui vì thảo dược
vì hoa hồng hoang
vì những cây thông và khoai tây trên ruộng
và hương đất thân quen từ thời thơ dại
Bà không phải là nhà thơ lừng danh
Nhưng đó là sự công bằng
Người tốt sẽ không học những mưu mô của nghệ thuật
Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Czesław Miłosz » Đọc sổ ghi chép của Anna Kamienska